Företaget

Fall Safe, med tillverkning i Vila do Conde, Portugal, ger stor vikt vid produktens kvalitet, innovation och ge utmärkt service.

Samarbete med universitet och strategiska tekniskapartner, Fall Safe använder ergonomiska principer i forskning, utveckling och teknik.

Investera i innovation kommer att fortsätta driva Fall Safe i framtiden.

Kvalitet

Fall safe är ett internationellt certifierat företag på följande standarder:

Världen
ISO 9001:2008
Directive 89/686/EEC 11oB
OHSAS 18001:2007

USA
OSHA 1910, 1926
ANSI 10.14, Z117.1, Z359
ISO 9001:2008

Fall Safe förlitar sig på intern processkontroll och 3:e parts testlaboratorium för att försäkra att produkter överstiger de grundläggande kraven inom säkerhets-industrin i världen. 

Provning

Testning i säkerhetsindustrin är ett internationellt krav.

Fall Safe har investerat både i intern och 3:e parts testning för att säkerställa att alla produkteröverstiger världsomspännande krav och normer. Från råvarumaterial till färdiga produkter.

Fall Safe´s kvalitetsdiscipliner är världsklass och följer ISO-krav.

Vårt  företag är kvalificerad leverantör i Sellihca - energi- och försörjningssektorns leverantörsregister i norden

Om Sellhica

Sellhica kvalificeringssystem och leverantörsregister är ett unikt  samarbete mellan ledande nordiska energi-/försörjningssektororganisationer.De deltagande organisationerna använder systemet för att få information om och göra urval av leverantörer vid upphandlingar av varor, tjänster och entreprenader. Sellhica drivs på uppdrag av de deltagande organistationerna av Achilles.

Läs mer på www.achilles.com/se/sellhica

Om Achillles

Achilles identifierar, utvärderar och bevakar leverantörerna på uppdrag av innköpande organisationer världen över. Achilles bygger upp och stödjer relationen mellan inköpare och leverantörer inom många industrisektorer och skapar på så sätt unika och värdefulla globala nätverk. Huvudverksamheten i Norden  är att på uppdrag av ett stort antal företag driva fyra branschgemensamma prekvalificeringssystem ohc leverantörsregister för transport-, energi, bygg- och oljebranschen. Achilles tjänster för hållbara inköp och upphandlingar skapar både möjligheter för företag och reducerar risker i leverantörskedjan.

Läs mer på www.achilles.se